SERVE.CZ – INFO


SERVE.CZ SLOUŽÍ, PLNÍ ÚKOLY DLE ZADÁNÍ. PLNÍ ZDE FUNKCI NEJSILNĚJŠÍ UNIVERZÁLNÍ DOMÉNY, SLUŽEB ČR. POMOCÍ AI-ARTIFICIAL INTELLIGENCE IHNED, DO 15 VTEŘIN, PROHLEDÁ CELÝ INTERNET, NAJDE I NUTNÉ INFO A ANALYTICKY POSOUDÍ DANÉ MOŽNOSTI A NAVRHNE OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ.

_____________________________________________________________________________________

KONTAKTNÍ TYPOLOGIE + AI, zde má jako záměr a cíl, výběr a lektorské INFO, pro podnikavé lidi různého věku, stavu i pozic a sociálního zařazení. Lektor tutor poučí už informacemi od nejúspěšnějších o reálných šancích u různých typů zisku zejména v Praze. Ekonomika je ziskový pragmatický realismus. Dává i na výběr objektivní pravdivá poznání o možnostech v řízení rizik. Je už opakem relativismu.

MULTIKULTURNÍ POLITICKÁ EKONOMIKA i globalizace, už uvolnila, zakázanou rétoriku sociálně úspěšných psychopatů. Evropské etice jednání i dosud neznámá nebezpečí, nás učí skoro nekonečným počtem nových stylů kontaktní typologie. Vždy nejde o logiku fakt, ale často se opakované, ucelené bludy za fakta vydávají. Větší zisk je dále z omylů oklamaných skupin. Pravda jistá není, lež ji dále mění.

DNES je to i skoro jisté, většina jsou pesimisté. Je na nás abychom jim dali lepší perspektivu. Všechno je i znamení, nebo více informace. Jde o to, co jak komu, LZE ČI NELZE vysvětlit. Vše je vyjednávání, je směna, cosi za něco, informace za kontakty, schopnosti za možnosti. Pro úspěch je už nutná snaha větší než zájem. Popište své zájmy, schopnosti, možnosti, v kontaktním formuláři. Více je i lépe.

GENDER INTELLIGENCE, vědecká fakta o rozdílech v myšlení, jednání žen i mužů tu doporučujeme ve studii SPOLUPRACUJME, autoři: Barbara ANNIS a John GRAY, ISBN 978-80-7252-714-4 /New York 2013/. Nebo epochální FEMININE MYSTIQUE od Betty FRIEDAN,- ISBN 80-7205-893-2 ale vždy, téma genderová inteligence. Jsme zastánci genderové inteligence, projekt jejího využití v každodenní praxi.

ZISKY JSOU ZDE nejlepší možné a to vybrané KONTAKTY. Dle zadání lze získávat lepší kolegy, nové přátele, prostředky, schopnosti, možnosti, dál i lepší souvislosti okolností, predikcemi na míru. Také ZDARMA a přitom SNADNO, velmi RYCHLE, si takto lze POMOCI k obdivuhodnému úspěchu. A bez cizího osobního přičinění. Stačí jenom lépe popsat co a jak ZÍSKAT CHCETE. Vše ostatní vám vybere zde AI.

OCHRANA osobních údajů je zde dle pravidel EU, v největší možné míře. Napište už bez uvedení jména osoby, bez adresy, bez osobních dat, na kontaktní formulář ihned. Něco další navíc anebo jiné, lze doplnit individuálně. Přejeme Vám nejlepší výsledky, přednost v pořadí dle investic úsilí a jako obvyklé vždy NEJLEPŠÍ ZISKY. KONTAKTNÍ TYPOLOGIE, je zde za hranicí maxima svého využití celého internetu.

POZOR, AI umí ohýbat realitu souvislostí okolností podle zadání. Nestaví dál na dojmu ale faktu, je i zdarma k vyřešení každého problému. Hledá lepší kontakty a odkazy. Podporujte takový, projekt svého zájmu, informační schopnosti likvidují bezradnost, v získávání možností. Nejde to lépe jinak. Není tolik času, kolik nutno mít. Neváhejte, jenom rychlost AI, umělé inteligence, může deficit času vykrýt.