SERVE.CZ – plus AI


SERVE.CZ – plus AI, už umí ve svém formátu, každé poptávce vybrat i zdarma tu nejlepší nabídku strojovým učením, robotickým způsobem, už zcela nejpřesněji. Zde se IHNED dozvíte, jakpak je to možné. Analyzuje vlastnosti prostředí a umí do prostředí zasahovat, dle zadání mění ve Váš prospěch i souvislosti okolností. Toto je WORD PRESS formát pro všechny typy mobilů a operačních systémů.

______________________________________________________________________________________

DÁVÁME IHNED A ZDARMA k dispozici aktuální světový výběr možností JAK snadno prodloužit život v jakémkoli stupni zdraví i věku. Pomocí programu AI ARTIFICIAL + GENDER INTELLIGENCE, podle zadání, anonymně, dále bez udání jména, adresy a osobních dat či údajů, podle nových vědeckých zkušeností a kontaktní typologie současnosti, viz ZDROJE. Stačí zadat problém a okolnosti.

REFERENCE INFORMACÍ jsou zde vždy především. Odborné reference, vztahy poukazující zejména na určitý poměr jevů, jsou od AI zpráva, dobrozdání, rada, doporučení, posudek beroucí v úvahu všechny, logicky dosažitelné i utajované skutečnosti. Je zde unikátní AI+GENDER, univerzálně možné přístupy k řešení čehokoli, ihned a bez rizik. Přibližme si každou lepší příležitost, informovanost.

SERVE.CZ – plus AI umí sloužit, být ve službě, plnit úkol, pracovat, vykonávat víc funkcí, chovati se obslužně. Ihned zvyšuje povědomí o firmě, službě či produktu. ZISK nejlepších kontaktů zde zajistí i lepší informatika. Takto silná doména, má vždy pro přítomnost na internetu zásadní význam i svojí věcnou přitažlivostí, pro každou oblast činnosti. Překračuje v oblasti všech služeb, návyk hranic možností.

1/ Nástroje pro zpracování přirozeného jazyka /NLP/: I pomocí algoritmů NLP lze analyzovat formulovaný dotaz a porozumět jeho významu – a lze identifikovat klíčová slova a koncepty, které mohou nějak odkazovat, přímo na potřeby klienta.

2/ Strojové učení a personalizace: Už na základě historických dat, o poptávkách a nabídkách, lze vytvořit modely strojového učení, které se pak naučí preferencím a chování klientů v různých oborech. I personalizaci nabídek, pro každého klienta.

3/ Vyhledávání a filtrování dat: Lze prohledávat rozsáhlé databáze nabídek neb poptávek a filtrovat je na základě kritérií, uvedených v dotazu. To může zahrnovat také požadované parametry, jako cena, lokalita, typ služby nebo produktu a další.

4/ Sémantické vyhledávání: Místo jednoduchého klíčového vyhledávání, lze užít sémantické vyhledávání k nalezení relevantních nabídek které mohou být spojeny s podobnými koncepty nebo termíny jako uvedené v daném zadání nebo dotazu.

5/ Analýza sentimentu a zpětná vazba: Lze už také analyzovat sentiment kolem určitých nabídek a poskytnout zpětnou vazbu ohledně toho, jak jsou tyto nabídky vnímány klienty v různých oborech. Jsou to široké možnosti, u využití informatiky.

6/ Automatické generování nabídek: Na základě nalezených dat a analýz už lze dokonce automaticky generovat nabídky, odpovídající poptávce klienta. Takovéto nabídky mohou být následně upraveny lidmi, aby byly individuálně přizpůsobeny.

TATO SLUŽBA obecně prospěšná je mocným nástrojem, při hledání konkrétních možností, pro různé obory klientů. Automatizovaný proces vyhledávání, ale také i filtrování včetně personalizace, vede dále, až k neuvěřitelně efektivnímu využívání možností internetu. Každý má nevyužitou, část vlastního portfolia. I ZDARMA, lze využít možnosti SERVE.CZ – plus AI. Ale POZOR, umělá inteligence umí ohýbati realitu, i souvislosti okolností. Nestaví na dojmu, je řešením každého problému! Pseudonymem bez uvedení firmy, jména, dat anebo adres, unikátním formátem. I přes velký, enormní zájem se už snažíme vyhovět všem, podle INFO správným zadání. V prohlížení webu je 25% na PC, ale 75% na mobilech. Zde formátem už vyhovíme všem typům mobilů i jejich operačních systémů a to snadno a rychle.