SERVE.CZ – IHNED


INTERMEDIARY INTERNET INFORMATION PRAHA WWW CZ KOORDINÁTOR DOTACE, ZDARMA FOX MIX PROGRAM ZNAČKY RAY FOX, CHRÁNĚNÉ V EU. KONTAKTNÍ TYPOLOGIE – AKTUÁLNÍ VÝBĚR KONTAKTŮ, – SLUŽBA OBECNĚ PROSPĚŠNÁ. VÍCE ZMĚN VE SPRÁVĚ, OPTIMALIZACÍ SERVERŮ PRO MOBILY.

SERVE.CZ je zde garantem aktuální správy změn www u serverů značky RAY FOX. ZDARMA je tu pro ZISKY firem, i osob. Získávat lze lepší kontakty, čas, obchodní partnery, přátele, prostředky, pohodu podle zadání, a rutinu pro každé podnikání. 55000 autorizovaných grifů informativní praxeologie nového typu marketingu na racionální řízení logických rizik daných souvislostí okolností je UNIKÁTNÍ VÝBĚR

FOX MIX, uvádí do praxe, také studii LIDSKÉ JEDNÁNÍ, autor Ludwig von MISES, jejím stylem PRAXEOLOGIE, nebo KATALAXIE. Cílem je, vybírat vám, z co nejvíce zájemců i nejvhodnější lidi, pro Vaši spolupráci. Všechny weby pro FOX MIX, mají vždy různá zaměření, ale stejná vysvětlení stylu, a základní INFO TEXT. Odpovědi jsou odkazy kontaktů e-mailem, a to jen při nálezu, oboustranné možnosti zisku.

OCHRANA firemních a osobních údajů, je zde v největší možné míře dle pravidel platných v EU, zde zcela bez názvu firmy, jména osoby, nebo adres a dat. Stačí už napsat pseudonym, anonymní e-mail, ale více popsat vlastní zájem a typ hledané možnosti či kontaktu, věk osoby, profesi i praxi, pražskou část a svoje schopnosti. Systém programu vám pomůže k většímu a lepšímu výběru čehokoli potřebného.

CÍL JE VYHOVĚT rychle jednoduše, všem typům OS na PC a všem typům mobilů. Pomůže i umělá inteligence AI – ARTIFICIAL INTELLIGENCE. Šablony souvislostí, logické algoritmy programu FOX MIX, vyhledají ihned cokoli i na celém internetu. Takto je kontaktní typologie, ovšem i na optimální míru jen pro relevantní zadání. Internetové prohlížení má poměr 25% na PC, 75% na mobilech. I těm vyhovíme.

ODKAZUJEME jen na aktuální nabídky lepšího zisku, a poradenství od FOX MIX. Zde v síle aktuální reality, multikulturní politické ekonomie, vítězí jen skoro stejné názory, bez rozporu různých stylů, a nejlepší teze i vzory, zásady a grify, normy či kréda, definice, a ovlivněné souvislosti okolností. Krize je i častější příležitostí pro informované logiky, realisty, pragmatiky, nebo skeptiky a cyniky čekající na šanci.

PŘEDNOST MÁ KAŽDÝ jenom dle své pozice schopností, možností investic úsilí. Je jen, na snaze uživatele, zda nějakou formou, dotacemi nebo dary, službu nějak podporuje. A jde pak už vždycky i jenom, o právní vztah pouze mezi jednotlivými osobami bez právní subjektivity, i klubovým stylem. Podpora programu FOX MIX jde vždycky a jenom, na jeho rychlý vývoj a rozvoj, jako služby obecně prospěšné.

SERVE.CZ konsorcium uvítá další solidní partnery, zájemce o ziskovou spolupráci. V legislativní nejistotě je možné už skoro cokoli, ale větší riziko bývá lidský faktor. Nacházíme i více skryté demagogie, dezinformace, mediální masáže, manipulace, populismus a klam reklam i všude tam kde je už spravedlnost jenom výhodnost i ostražitost. Děláme servery i ziskové. Vždy dáme pragmaticky ILUZI HNED STOP.

KONTAKTY: postmaster@serve.cz – info@serve.cz /ODPOVĚDI: Na příspěvky dál FOX MIX vždy odpoví, ale jenom na relevantní tomuto textu a autorizované/.