SERVE.CZ – IHNED


VÝBĚR ZISKU DLE ZADÁNÍ, RYCHLÝ FORMÁT PRO KAŽDÝ TYP MOBILU, PC I OS, BEZ UDÁNÍ JMEN, ADRES NEBO DAT. ZÍSKÁVAT LZE LEPŠÍ PROSTŘEDKY A KONTAKTY I ČAS, PARTNERY A PŘÁTELE, POHODU I RUTINY PODNIKÁNÍ. ZDARMA I PROGRAM FOX MIX OD RAY FOX, SLUŽBA OBECNĚ PROSPĚŠNÁ.

55000 autorizovaných grifů informativní praxeologie nového typu marketingu na racionální řízení logických rizik daných souvislostí okolností je UNIKÁTNÍ VÝBĚR. Autorizovaný program FOX MIX je od značky RAY FOX, chráněné v EU. Rychlost možného optimálního výběru, je i ve zvoleném formátu nového praxeologického typu, AI v marketingu i ekonomie už v užším smyslu strojové analýzy tržních jevů.

FOX MIX, uvádí do praxe, také studii LIDSKÉ JEDNÁNÍ, autor Ludwig von MISES, jejím stylem PRAXEOLOGIE, nebo KATALAXIE. Cílem je, vybírat vám z co nejvíce zájemců i nejvhodnější lidi, pro Vaši spolupráci. Všechny weby pro FOX MIX, mají vždy i různá zaměření ale stejná vysvětlení stylu i základní INFO TEXT. Odpovědi jsou odkazy kontaktů e-mailem a to jen při nálezu, oboustranné možnosti zisku.

OCHRANA firemních a osobních údajů je zde v největší možné míře dle pravidel platných v EU, zde zcela bez názvu firmy, jména osoby nebo adres a dat. Stačí už napsat pseudonym, anonymní e-mail, ale více popsat vlastní zájem, typ hledané možnosti nebo kontaktu, vlastní profesi a praxi, pražskou část a svoje schopnosti. Hledané Nutné Informace, HELP NET INFORM, dodá FOX MIX,- WWW.HNI.CZ

CÍL JE VYHOVĚT rychle jednoduše, všem typům OS na PC a všem typům mobilů. Pomáhá umělá inteligence, AI – ARTIFICIAL INTELLIGENCE, šablony souvislostí, logické algoritmy programu FOX MIX, vyhledají ihned cokoli, na celém internetu. ZDARMA je zde tvorba tzv. SUPER DOMÉN optimalizací všech lepších možností. Internetové prohlížení má poměr 25% na PC, 75% na mobilech. I tak vyhovíme.

ODKAZUJEME jen na aktuální nabídky lepšího zisku a poradenství od FOX MIX. Zde v síle aktuální reality, multikulturní politické ekonomie, vítězí jen skoro stejné názory, bez rozporu různých stylů a nejlepší teze i vzory, zásady i grify, normy či kréda, definice a ovlivněné souvislosti okolností. Krize je i častější příležitostí, pro informované logiky, realisty, pragmatiky nebo skeptiky i cyniky čekající na šanci.

PŘEDNOST MÁ KAŽDÝ, jen dle svojí pozice schopností i možností investic úsilí. Je jen na snaze uživatele, zda nějakou formou, dotacemi nebo dary, službu nějak podporuje. A jde pak už vždycky jenom o právní vztah pouze mezi jednotlivými osobami bez právní subjektivity i klubovým stylem. Podpora programu FOX MIX jde vždycky i jenom na jeho rychlý vývoj i rozvoj jako služby obecně prospěšné.

SERVE.CZ konsorcium vždy vítá solidní zájemce o lepší zisk na INFO@SERVE.CZ V legislativní nejistotě je možné už skoro cokoli, ale větší riziko bývá lidský faktor. Nacházíme víc skryté demagogie, dezinformace, mediální masáže i manipulace, populismus a klam reklam i všude tam kde je už spravedlnost jenom výhodnost i ostražitost. Dáváme výběr pro zisky a vždy dáme pragmaticky ILUZI HNED STOP

KONTAKTY: postmaster@serve.cz – info@serve.cz /ODPOVĚDI: Na příspěvky dál FOX MIX vždy odpoví, ale jenom na relevantní tomuto textu a autorizované/.